Ceník

 Ceník placených zdravotních služeb VPL KYJOV, s.r.o.

V souladu s vyhláškou MZ ČR č.134/98 Sb, o zdravotní péči poskytované za úhradu a zákonem č.526/90 o cenách s respektováním cenového předpisu  z roku 2022 s platností od 1. 1. 2023 v naší ambulanci sjednávají tyto ceny za vyšetření a ostatní zdravotnické výkony, které jsou v osobním zájmu fyzických a právnických osob a nesledují léčebný účel nebo jsou nad rámec potřebné péče stanovené Zdravotním řádem.

Ceník ke stažení zde.