Naše Služby

Pracovně-lékařská preventivní péče, BOZP, všeobecné lékařství, screeningová vyšetření, nadstandardní přístrojové vybavení, přednášky a školení. 

Zaměřujeme se primárně na péči o firmy a vše, co se točí okolo zdraví jejich zaměstnanců a vhodného pracovního prostředí. Jednoduše poskytujeme služby preventivního závodního lékařství na té nejvyšší úrovni. Jedná se o velmi důležitou pracovně-lékařskou preventivní službu. Poskytujeme ji jako jediní v okrese Hodonín.

To obnáší spoustu úkonů, mezi které patří například provádění vstupních prohlídek (před nástupem do zaměstnání), preventivních prohlídek (zhruba jednou za 1 až 5 let), následných prohlídek (po úrazu, po delší pracovní neschopnosti) a výstupních prohlídek (slouží ke zjišťování případných chorob z povolání, omezení po následních úrazů při povolání).

Za tímto účelem jsme naši ordinaci vybavili nadstandardními přístroji, díky kterým dokážeme zdravotní stav zaměstnance, ale i samostatného pacienta posoudit velmi přesně. Zároveň jsme díky přístrojovému vybavení a dlouholetým zkušenostem schopni nabídnout i nadstandardní služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

V rámci spolupráce při pracovně-lékařské preventivní službě jsme schopni zajistit prohlídky firem, sledovat a vyhledávat riziková místa v provozu, provádět kontrolu lékárniček a hygienických norem, a upozorňovat na vady, možná rizika a negativní dopady nevhodného pracovního prostředí na zdraví zaměstnanců.

Rádi po vzájemné dohodě poskytneme i další služby – přednášky a školení na téma pracovně-lékařská preventivní péče. Zkušenosti pro tuto službu jsme získali díky tomu, že naše lékařská společnost VPL působí jako garant vzdělávání

– primární péče pro Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, a často pořádáme další specializované přednášky na středních školách. Dále poskytujeme vzdělávání a praxi medikům a stáže pro lékaře.